Walidacja i kontrola cykliczna efektywności czyszczenia RDG lub urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego zgodnie z EN ISO 15883

Próby TOSI®-LumCheck symulują zanieczyszczone narzędzia wgłębione. Zabrudzenia odpowiadają zanieczyszczeniom występującym w praktyce. Jeśli proces czyszczenia nie zapewnia skutecznego wyczyszczenia TOSI®-LumCheck, oznacza to, że nie jest on wystarczająco efektywny do całkowitego usuwania krwi!

Zastosowanie
• Przyłącze Luer-Lock do łatwego mocowania
• Zabrudzenie testowe z korelacją do ludzkiej krwi
• Demontowane próby do kontroli wzrokowej
• Próba symuluje narzędzie wgłębione


Dwa sposoby czyszczenia narzędzi wgłębionych

  • Czyszczenie narzędzi wgłębionych w RDG: Narzędzia wgłębione są oczyszczane w specjalnych wózkach wsuwanych w RDG.
  • Czyszczenie narzędzi wgłębionych w kąpieli ultradźwiękowej: Narzędzia wgłębione są oczyszczane w specjalnych urządzeniach do czyszczenia ultradźwiękami.


Ocena
TOSI®-LumCheck wskazuje nie tylko wynik Tak/Nie efektywności czyszczenia. W przypadku problemów z czyszczeniem dostarcza także wniosków dotyczących możliwych przyczyn.

Zanieczyszczone narzędzia stwarzają ryzyko higieniczne i nie mogą być używane. Na narzędziach nie mogą występować żadne zabrudzenia!

Nr art. Opis Zawartość kartonu (szt.) Añadir

Accesorios y artículos similares

Leaflet