Walidacja i kontrola cykliczna energii ultradźwiękowej urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego

Sprawdzenie energii ultradźwiękowej przy oczyszczaniu zanieczyszczonych narzędzi. SonoCheck wskazuje energię ultradźwiękową podczas czyszczenia narzędzi. Oprócz tego w teście funkcyjnym można sprawdzać także efektywność poszczególnych oscylatorów.

Zastosowanie

• Sprawdzanie energii ultradźwięków
• Gotowy do użycia test z natychmiastowym wynikiem
• Zmiana koloru z zielonego na żółty
• Proste użycie (wyrób jednorazowy)

Ocena
Efekt czyszczenia w kąpieli ultradźwiękowej opiera się na kawitacji. Zmiana kolorów SonoCheck jest powodowana przez reakcję wywoływaną przez kawitację.

Nr art. Opis Zawartość kartonu (szt.) Añadir

Accesorios y artículos similares

Leaflet